Mees van den Hoogen“A piece of cultural herritage,
slowly disappering”
PART OF YOUR SKIN 


De kleuren, de materialen, de herkomst, de verhalen. Iets dat mij altijd heeft gefascineerd aan klederdracht. Zo heeft Ieder land op deze wereld heeft een eigen cultuur met normen, waarden, tradities en eigenschappen. Op deze manier kunnen landen zich van elkaar onderscheiden en dingen van elkaar leren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klederdracht, volkeren dansen of bepaalde normen en waarden. “Is dit dan juist een goede ontwikkeling of een slechte ontwikkeling?” Door de jaren heen zijn klederdrachten namelijk bijna verdwenen uit het straatbeeld, zijn tradities vervaagd en normen en waarden bijgeschaafd.

Het feit dat bijvoorbeeld klederdrachten verdwijnen kan laten zien dat we met de tijd mee gaan en nieuwe dingen ontdekken en ontwikkelen. Dit zou betekenen dat we afscheid moeten nemen van deze tradities of kenmerken zodat er weer ruimte is voor nieuwe dingen. “Maar moeten bepaalde eigenschappen van een land juist niet bewaard worden voor het nageslacht en hoort het misschien ook niet meer bij cultureel erfgoed, wat nieuwe generaties weer iets zou kunnen leren?” “Is het niet juist zo dat we allemaal ons best moeten doen om deze stukjes van onze cultuur te bewaren en hier samen voor te zorgen?”

Het visualiseren van culturen op ieder zijn eigen manier, explicite eigenschappen vergroten, om te laten zien dat juist jouw roots deel uit maken van jou, jou identiteit, jou huid.


[ENG] The colors, the materials, the origin, the stories. Something that has always fascinated me about traditional costumes. Every country in this world has its own culture with it’s own norms and values, traditions and characteristics. In this way countries can differentiate themselves from each other and learn things from each other. Think, for example, of traditional costumes, dancing people or certain norms and values. “Is this a good development or a bad one?” Over the years, traditional costumes have almost disappeared from the streets, traditions have faded and norms and values have been refined.

The fact that, for example, traditional costumes are disappearing can show that we move on and discover and develop new things. This would mean that we have to say goodbye to these traditions or characteristics so that there is maybe room again for new beginnings. “But should certain characteristics of a country not be preserved? Which could teach new generations something?” “Isn't it true that we should all do our best to preserve these pieces of our culture and care for them together?”

Visualizing cultures in its own way, making sure you see the little things a little bit bigger, to show that your roots are part of you, your identity, your skin.


          

Image | Manon Dijkman

Concept | Manon Dijkman

Art Direction | Manon Dijkman

Styling | Manon Dijkman

Hair and Make-up | Manon Dijkman

Assistance | Pien Herber

Talent | Annikka Pannickar

Talent | Mees van den Hoogen

Talent | Jasmijn Griffioen

        Annikka Pannickar 


        Mees van den Hoogen

        Jasmijn Griffioen


© 2023 by Manon Dijkman, All Rights Reserved       


       ︎    @manondijkman         ︎    manondijkman@live.nl        
© 2023 by Manon Dijkman, All Rights Reserved